Hơn 480 tỷ đồng cấp điện cho người dân vùng sâu Hậu Giang

Thứ Ba, 23-04-2019, 10:53
Các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

NDĐT - Ngày 23-4, tại kỳ họp thứ 11 (bất thường) của HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thống nhất quyết nghị thông qua dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng nhu cầu cấp bách an sinh xã hội.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này là 482 tỷ đồng, với hình thức đầu tư xây dựng mới, từ nguồn vốn: ngân sách T.Ư (Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020); vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2020.

Dự án này được đầu tư sẽ phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng chưa có điện. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống, dân trí cho người dân vùng nông thôn.

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện còn hơn ba nghìn hộ dân chưa tiếp cận được nguồn điện lưới quốc gia, chủ yếu là ở các xã vùng sâu, vùng xa, tuyến chưa có đường đi, giao thông còn khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, nằm sâu trong kênh, rạch.

Vì thế, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện sẽ góp phần đưa lưới điện quốc gia phủ kín vùng nông thôn sâu, xa, còn nhiều khó khăn của Hậu Giang.

PHÙNG DŨNG