Hòa Bình chỉ đạo làm rõ dự án lắp dựng khẩu hiệu gần 11 tỷ đồng

Thứ Hai, 28-09-2020, 17:47
Khu vực đồi ông Tượng, nơi thực hiện dự án lắp dựng khẩu hiệu.

Ngày 28-9, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc “làm rõ phản ánh của cơ quan ngôn luận về dự án lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi ông Tượng”.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các nội dung báo chí đã phản ánh, thống nhất ý kiến đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30-9.

Trước đó, những ngày qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh việc tỉnh Hòa Bình đầu tư “gần 11 tỷ đồng lắp khẩu hiệu 11 từ”, được chi từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của tỉnh gây lãng phí... Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

TRẦN HẢO