Hiệu quả ủy thác cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách

Thứ Năm, 01-10-2020, 15:53

Ngày 1-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH Đỗ Thị Thu Thảo; Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên HĐQT NHCSXH Nguyễn Anh Tuấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định, phương thức ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị - xã hội là sáng tạo, phù hợp tôn chỉ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp tính chất chính trị, xã hội của vốn tín dụng chính sách, phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn cho vay; qua đó đóng góp tích cực cho phát triển bền vững của NHCSXH, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Phương thức ủy thác này đã khẳng định tính ưu việt riêng có của tín dụng chính sách xã hội.

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Lam cũng nêu rõ, thông qua hoạt động ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội có thêm điều kiện củng cố tổ chức mình gần dân, sát dân hơn; thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, làm cho hội viên tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức mình. Phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ là một kênh dẫn vốn tín dụng hiệu quả mà còn là một cách làm hay, một mô hình sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận thời kỳ đổi mới. Và hiệu quả cao nhất đó chính là góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao và hơn thế nữa, củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu sát cánh cùng NHCSXH thực thi tín dụng chính sách xã hội, Hội Nông dân Việt Nam xác định tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng sách có cơ hội vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời đây cũng là chức năng quan trọng của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, thúc đẩy các phong trào thi đua do Hội phát động mà trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Ở mỗi cấp, Hội Nông dân đều phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện. Cơ chế ủy thác cho vay đã được các cấp Hội Nông dân và NHCSXH thường xuyên điều chỉnh để phù hợp tình hình thực tế chung của từng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong hơn 5 năm qua, dư nợ nhận ủy thác của Hội Nông dân liên tục tăng, từ 42.623 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 67.442 tỷ đồng vào ngày 31-8, tăng 24.819 tỷ đồng (+58,23%), chiếm tỷ trọng 30,58% tổng dư nợ NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Với Hội LHPN Việt Nam, việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần giải quyết những khó khăn thách thức mà hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ cũng phải đối diện như: việc làm, phát triển kinh tế; ứng phó tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ luôn là tổ chức có dư nợ cao nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đến 31-8 đạt hơn 85,36 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 33,8 nghìn tỷ đồng so với năm 2014. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,21% (giảm 0,13% so 31-12-2014). Điều đó minh chứng, việc nộp lãi, hoàn trả gốc của các thành viên vay vốn cơ bản bảo đảm thực hiện tốt.

Hoạt động ủy thác với NHCSXH đã trở thành điểm sáng trong thực hiện vai trò là cầu nối nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến với phụ nữ nghèo, kiểm soát đồng vốn, hỗ trợ đồng hành để đồng vốn được sử dụng đúng mục đích góp phần giúp các hộ nghèo thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Những nỗ lực từ từng tổ chức chính trị - xã hội cộng hưởng với sự tâm tâm của cán bộ NHCSXH trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách và triển khai cho vay kịp thời đúng đối tượng đã tạo bước chuyển đột phá cho hoạt động tín dụng chính sách trong giai đoạn 2015 - 2020.

Đến 31-8, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH); tăng so năm 2014 là 90.491 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,8%, với mạng lưới 173.712 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 6,5 triệu tổ viên còn dư nợ.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, nợ quá hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội có tỷ lệ giảm dần từ 4,5% khi nhận bàn giao xuống còn 0,38% năm 2014 và đến 31-8 còn 0,25%. Vốn tín dụng ưu đãi được chuyển tải nhanh chóng, thuận lợi đến đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, hiệu quả với tổng doanh số cho vay ủy thác trong 5 năm qua đạt 334.061 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH, cho hơn 12 triệu lượt khách hàng vay vốn.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng để tín dụng chính sách xã hội phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để được thụ hưởng các chương trình tín dụng và tiếp cận với các dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

VIỆT PHONG