Hải Dương thiết lập cách ly y tế ba cụm dân cư

Thứ Năm, 04-03-2021, 20:10
Huyện Kim Thành tăng cường tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 4-3, tỉnh Hải Dương ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với ba khu dân cư của huyện Kim Thành, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 21 giờ ngày 2-3-2021. 
 
 

Trước đó, do liên quan đến các trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng, ba cụm dân cư nêu trên đã được các xã phong toả tạm thời từ ngày 2-3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do liên quan đến các trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng.

Trong đó: Cách ly y tế một phần  thôn Văn Thọ, xã Đại Đức,  từ hộ Ông Nguyễn Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, gồm 50 hộ với 190 khẩu.

Cách ly y tế toàn bộ khu vực xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, gồm 218 hộ gia đình với 639 nhân khẩu.

Cách ly y tế toàn bộ khu vực xóm 3 và xóm 4 thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, gồm 315 hộ gia đình với 1207 nhân khẩu. bao gồm: các hộ gia đình phía Bắc tỉnh lộ 390E, từ nhà ông Đỗ Văn Mạnh đến nhà ông Trần Văn Duyễn; các hộ gia đình phía Nam tỉnh lộ 390E, từ nhà ông Trần Văn Đồi đến nhà ông Phạm Văn Chi.

NGUYỄN QUỐC VINH