Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo

Thứ Tư, 21-08-2019, 03:09

Ngày 20-8, UBND thành phố Hà Nội tổng kết chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Ðồng chí Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Từ năm 2016 đến 2018, ngân sách thành phố đã bố trí hơn 6.380 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Với các chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 3,64% đầu năm 2016 xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, giảm được gần 52 nghìn hộ nghèo, hoàn thành trước hai năm mục tiêu giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Riêng năm 2018, trên địa bàn đã có 4.166 gia đình nghèo được cải thiện nhà ở, đưa Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Ðể hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo, thành phố ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu những mô hình giảm nghèo nhanh, hiệu quả, phù hợp tình hình địa phương, nhu cầu của từng hộ nghèo; lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới.

PV