Gần 480 nghìn lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ Ba, 26-05-2020, 03:15

Trong tuần thi thứ 9 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng, có 181.100 người dự thi với 471.399 lượt thi, 42.948 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Bạn Bùi Văn Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đoạt Giải nhất tuần thứ 9. Trong tuần này, các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lâm Ðồng, Hà Nội, Yên Bái, Lai Châu, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên… có số người tham gia dự thi đông. Trong đó, nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh có gần 22.038 người dự thi với hơn 39.252 lượt thi.

PV