Gần 334 nghìn hộ nghèo được vay vốn chính sách xã hội

Thứ Ba, 26-09-2017, 11:15

NDĐT - Sáng 26-9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 15 năm, nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn là 2.403.153 triệu đồng, trong đó nguồn vốn điều tiết từ Trung ương là 2.331.880 triệu đồng (chiếm 97,03%), nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 71.273 triệu đồng (chiếm 2,97%).

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên đã triển khai 18 chương trình cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách khác với tổng doanh số cho vay đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Thông qua vốn tín dụng chính sách, gần 334 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hơn 155 nghìn lượt lao động được tạo thêm việc làm mới; 653 lao động đi xuất khẩu lao động nhờ vốn vay ưu đãi; hơn 21 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng gần 16 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hơn 13 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo.

NGỌC SƠN