Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Thứ Hai, 01-03-2021, 01:05

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trước quý II - 2021.

Trên hệ thống phần mềm tính đến ngày 11-8-2020 mới có 33 tỉnh, thành phố đã đưa toàn bộ dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệ thống, nguyên nhân do các địa phương chậm phê duyệt dự toán kinh phí; nhiều địa phương còn khó khăn và chờ kinh phí hỗ trợ từ T.Ư nên chưa phê duyệt dự toán, chậm đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện; việc bố trí kinh phí nâng cấp phần mềm kiểm kê còn thiếu. Cùng với đó, nhiều địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện cho nên ảnh hưởng tới tiến độ công tác này. Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách T.Ư cho các địa phương khó khăn, không tự cân đối được, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, hướng dẫn các địa phương thực hiện.