Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang đẻ gần 20 quả trứng

Thứ Sáu, 19-04-2019, 21:11
Đàn thiên nga bơi lội trên hồ Hoàn Kiếm.

NDĐT - Ngày 19-4, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị quản lý hồ Thiền Quang cho biết, sau thời gian nuôi thả tại hồ Thiền Quang, 11 con thiên nga đã đẻ được gần 20 quả trứng. Số trứng này đã được mang ấp thử nghiệm. Kết quả có sáu quả có phôi, trong đó bốn quả đã ấp được 34 ngày và dự kiến có thể nở vào ngày thứ 42 kể từ khi ấp.

Cụ thể, năm 2017 đàn thiên nga đẻ được năm quả trứng, năm 2018 đẻ được mười quả và năm 2019 đã đẻ bốn quả.

Hiện tại, đàn thiên nga sinh sống, phát triển tốt và thời gian tới có thể tiếp tục đẻ trứng. Đơn vị đã làm ổ rơm đặt trong chuồng có lợp mái tôn nổi trên mặt hồ, phía gần đường Nguyễn Du để thiên nga vào đẻ trứng thuận lợi.

* Di chuyển đàn thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm sang hồ Thiền Quang

ĐẮC SƠN