Công trình Panorama dừng hoạt động để sửa theo kiến trúc phê duyệt

Thứ Hai, 18-01-2021, 15:06
Công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng.

Trước những thông tin về công trình Panorama được xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) sau khi tu sửa chưa thực hiện theo phương án kiến trúc đã được phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình.

Kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng xác định một số hạng mục của công trình sau khi cải tạo không tuân thủ theo đúng phương án kiến trúc đã được phê duyệt.

Cụ thể, cao độ của đỉnh mái cao nhất vượt 1,75m so với cao độ đỉnh mái theo phương án kiến trúc; cao độ đỉnh mái thứ hai vượt 1,85m so với trong phương án kiến trúc.

Vật liệu lợp mái công trình sử dụng là ngói màu Itaca, loại chín viên/m2, màu xanh đen (Việt Nam sản xuất). Theo phương án kiến trúc, việc chủ đầu tư sử dụng loại vật liệu lợp như trên là không phù hợp. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Mèo Vạc, chủ đầu tư đã lợp ngói âm dương theo đúng phương án kiến trúc được duyệt. Tuy nhiên, do điều kiện gió lốc tại khu vực, mái ngói âm dương đã bị tốc, bị trượt không bảo đảm an toàn nên chủ đầu tư đã thay loại vật liệu lợp như hiện tại.

Bên cạnh đó, một số hạng mục chủ đầu tư chưa thực hiện theo phương án kiến trúc đã phê duyệt như: Chưa phá dỡ phần sàn thép theo phương án kiến trúc với tổng diện tích các sàn là gần 100 m2.

Đánh giá về diện mạo công trình đã có cải tạo về hình thức khá giống với bản vẽ phối cảnh. Tuy nhiên phần cửa mặt tiền không phù hợp. Ngoài ra, chiều cao công trinh và chất liệu lợp mái không tuân thủ đúng theo phương án kiến trúc.

Sau khi có báo cáo kiểm tra của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản giao cho Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay mọi hoạt động tại công trình; thực hiện tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây vượt chiều cao so với phương án cải tạo được duyệt; khẩn trương hoàn thiện, lập hồ sơ thiết kế cải tạo công trình theo đúng phương án đã được hội nghị tư vấn ngày 12-3-2020 thông qua (riêng đối với vật liệu lợp mái có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế); thành lập tổ công tác đôn đốc, giám sát hộ gia đình thực hiện cải tạo công trình, bảo đảm theo đúng hồ sơ được phê duyệt.

UBND tỉnh Hà Giang cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo công trình, thông báo kết quả cho chủ đầu tư, làm cơ sở để phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện phương án cải tạo.

Nhìn từ đỉnh Mã Pì Lèng
KHÁNH TOÀN