Chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Thứ Tư, 03-06-2020, 03:04

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020.

Theo đó, yêu cầu UBND các địa phương tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo hướng dẫn đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư; có biện pháp phòng, chống phù hợp đối với các công trình đang khai thác, sử dụng; phải lập và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận. Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình: yêu cầu chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình, thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu có). Rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão; kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm bảo đảm an toàn cho lưu vực hạ du...

PV