Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 22-08-2019, 02:15
Ngày 21-8, tại TP Cần Thơ, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí về công tác xây dựng Đảng cho hơn 150 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng như: Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay… Các học viên được tìm hiểu các nội dung về kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng)… Sau thảo luận, các học viên tìm hiểu thực tế công tác xây dựng Đảng ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Tập huấn công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp

Ngày 21-8, tại TP Huế, Bộ Công an và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được lãnh đạo Bộ Công an cùng Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an truyền đạt, quán triệt nội dung về công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Giảm nghèo hiệu quả nhờ vốn tín dụng chính sách

Ngày 21-8, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư T.Ư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Đến ngày 30-6-2019, Yên Bái đã triển khai 14 chương trình tín dụng với 84.000 khách hàng, dư nợ gần ba nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn chiếm hơn 60% tổng dư nợ. Bình quân mỗi năm có hơn 20 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với doanh số bình quân hơn 600 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm từ 4 đến 5% (từ 20,56 % năm 2014 xuống 17,58% năm 2018).

* Ngày 21-8, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư T.Ư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Trong 5 năm qua đã có 150.314 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn, giúp gần ba nghìn hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,5% (năm 2015) xuống còn 15,83% (năm 2018)… Trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động…

PV