Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ Sáu, 10-07-2020, 21:10

Ngày 10-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24-7-1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam -0
 

Từ năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính. Đến tháng 1 năm 2011, ông được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đó, từ ngày 1-4-2020, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhận bàn giao công việc từ bà Nguyễn Thị Minh và lãnh đạo, điều hành hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 1-4-2020 cho đến khi bổ nhiệm được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tới nay, sau 25 năm thành lập, ngành bảo hiểm xã hội đã có gần 20.000 công chức - viên chức, phủ khắp các quận, huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, ngành đang phục vụ gần 15,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; hơn 12,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó là hơn 85,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Gần 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

NGÂN ANH