[Video] Một số hình ảnh về sạt lở đất tại huyện Nam Trà My

Thứ Tư, 28-10-2020, 18:38

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tình trạng sạt lở đất tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

HOÀNG THỌ