Việt Nam sẵn sàng cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 13-12-2019, 04:16

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế, thông báo về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tại họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tháng 6-2019, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, với số phiếu bầu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Điều đó thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập, cũng như những đóng góp của Việt Nam duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tham gia Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam có cơ hội đóng góp phát huy vai trò hàng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột, giúp giải quyết các vấn đề khủng hoảng; đồng thời thúc đẩy một số vấn đề mà các nước và nhóm nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm, như bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, tái thiết sau xung đột, các vấn đề về phụ nữ và hòa bình, an ninh...

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác với các ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ và các quốc gia trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020 và tháng 4-2021. Việc làm Chủ tịch ngay trong tháng 1-2020, khi chỉ có sáu tháng để chuẩn bị, là một thách thức không nhỏ. Ý thức được trách nhiệm to lớn, các bộ, ban, ngành Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, trong đó rà soát và xây dựng hồ sơ về từng vấn đề trong chương trình nghị sự; xây dựng cơ chế phối hợp, tham vấn liên ngành trong việc xử lý công việc của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an LHQ.

Về các ưu tiên thảo luận khi giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp, trong đó có cuộc thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ; về tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò của tổ chức khu vực trong hợp tác với Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam cũng sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan I-rắc, Li-băng và khu vực Trung Đông...