Thúc đẩy đàm phán hòa bình Áp-ga-ni-xtan

Thứ Hai, 23-11-2020, 05:10

Trong chuyến công du Trung Ðông, tại Ðô-ha (Ca-ta), ngày 21-11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các đại diện nhóm đàm phán của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và lực lượng Ta-li-ban.

Trong chuyến công du, ông Pom-peo nhấn mạnh sự cần thiết giảm bạo lực ngay lập tức và thúc đẩy đàm phán về lộ trình chính trị và lệnh ngừng bắn toàn diện, vĩnh viễn tại Áp-ga-ni-xtan. Oa-sinh-tơn cũng khẳng định thực hiện cam kết rút quân theo thỏa thuận.

* Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Trong các cuộc tiếp xúc, giới chức hai nước trao đổi về những diễn biến an ninh và nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng ở khu vực, nhấn mạnh kiềm chế căng thẳng thông qua đối thoại và nỗ lực chung...