Nga kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười

Thứ Sáu, 08-11-2019, 09:12

Theo truyền thông Nga và TTXVN, ngày 7-11, cuộc diễu binh kỷ niệm các giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đã bắt đầu trên Quảng trường Ðỏ ở thủ đô Moscow. Từ năm 1941 đến nay, qua nhiều thay đổi thời cuộc, truyền thống diễu binh vào ngày 7-11 được LB Nga duy trì, là dịp để ôn lại các giá trị của cuộc cách mạng lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới và giải phóng nhiều dân tộc bị áp bức. Sau khi diễu binh kết thúc, toàn bộ các lực lượng tham dự cùng người dân đến đặt hoa tại tượng đài Chiến sĩ vô danh bên tường thành điện Kremlin.

★ Cùng ngày, Ðảng Cộng sản LB Nga (KPRF) tổ chức một cuộc tuần hành tại trung tâm Moscow để tôn vinh các giá trị của cuộc cách mạng vô sản, nhắc lại các bài học ý nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc và kêu gọi hoạt động tôn trọng lịch sử. Các hoạt động kỷ niệm có tên gọi "Ranh giới của chiến thắng" cũng diễn ra tại nhiều thành phố của LB Nga. Ðại diện các tổ chức cựu chiến binh, câu lạc bộ quân sự yêu nước, các tổ chức tìm kiếm và phong trào tình nguyện tới đặt hoa tại các khu tưởng niệm.