Kinh tế Lào tăng trưởng bình quân 5,8%/năm

Thứ Năm, 29-10-2020, 18:33
Cuộc sống người dân Lào ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Mặc dù kinh tế Lào hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trong 5 năm qua, nền kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng bình quân 5,8%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 2.664 USD.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa VIII, tiến hành từ ngày 27-10 đến 17-11, trong báo cáo của Chính phủ Lào về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ VIII và Kế hoạch ngân sách nhà nước 5 năm (2016-2020), Phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX và Kế hoạch ngân sách nhà nước 5 năm (2021-2025) cho biết, tăng trưởng GDP của Lào trung bình hằng năm, giai đoạn 2016-2020, chỉ đạt 5,8%, thấp hơn 1,4% so mục tiêu đề ra là 7,2%.

Báo cáo của Chính phủ Lào cũng cho biết, mặc dù GDP tăng trưởng chỉ đạt bình quân 5,8%/năm nhưng đây cũng là mức tăng trưởng cao so các nước trong khu vực trong cùng giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo của Chính phủ Lào cũng cho thấy, trong 5 năm qua, một số lĩnh vực đã phát triển vượt kế hoạch như dịch vụ mặc dù chỉ phát triển 4,2% nhưng chiếm tới 41,2% GDP so mục tiêu 35,4% GDP; thuế sản phẩm và nhập khẩu tăng 5,1%, chiếm 11,1% so mục tiêu 5%, chiếm 8,8% của GDP.

Một số lĩnh vực khác gần đạt chỉ tiêu đề ra như: nông nghiệp tăng trưởng 1,9%, chiếm 15,9% GDP, so mục tiêu là tăng 3,4%, chiếm 16,8% GDP; công nghiệp tăng trưởng 8,7%, chiếm 31,7% GDP so mục tiêu tăng trưởng 9,3%, chiếm 39% GDP.

Đáng chú ý, tỷ lệ lạm phát từ năm 2016 đến tháng 9-2020, trung bình tăng 2,7%/năm là đã được kiểm soát đúng như kế hoạch.

Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 đã ảnh hưởng nhiều đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Lào, là một trong những nguyên nhân khiến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2020) bị ảnh hưởng, tuy không đạt mức đề ra nhưng đều thực hiện được ở mức cao, hơn 90%.

Cuộc sống người dân Lào về cơ bản tiếp tục được cải thiện, an ninh, trật tự, xã hội được giữ vững.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)