Kết quả sơ bộ bầu Tổng thống Bê-la-rút

Thứ Ba, 11-08-2020, 03:34

Hãng thông tấn nhà nước Bê-la-rút BELTA ngày 10-8 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử trung ương Bê-la-rút (SIK) cho thấy, Tổng thống đương nhiệm A.Lu-ca-sen-cô đã chiến thắng trong cuộc bầu cử, với 80,23% số phiếu ủng hộ. 

Trước đó, ngày 9-8, hơn 5,7 triệu người, tương đương 84,23% số cử tri đã đi bỏ phiếu tại hơn 5.700 điểm bỏ phiếu. Đại diện nhóm quan sát viên từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tuyên bố, quá trình bỏ phiếu diễn ra một cách trật tự, phù hợp luật pháp Bê-la-rút.