Hợp tác Việt Nam - các nước

Thứ Bảy, 15-02-2020, 05:54

Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13-2 đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề "Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp: Một hợp phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững". Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ cùng các đại diện hơn 60 nước thành viên LHQ tham gia phiên thảo luận, dưới sự chủ trì của đại diện Bỉ, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên HÐBA trong tháng 2-2020.

Tại phiên thảo luận, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của công lý chuyển tiếp là hòa hợp dân tộc và phát triển bền vững; tiến trình này phải bắt nguồn từ người dân và do người dân làm chủ, có sự tham gia của tất cả người dân; không thể áp đặt một mô hình bất kỳ hoặc sao chép từ một quốc gia khác; cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức khu vực có vai trò bổ trợ. Việt Nam hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ khó khăn mà các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột gặp phải và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các nước.

* Cùng ngày, tại Ban Thư ký ASEAN, ở thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, đã diễn ra cuộc họp đại sứ các nước thành viên Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS). Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Ðại sứ Trần Ðức Bình chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ðại sứ Trần Ðức Bình nhấn mạnh chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", với các ưu tiên của Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh quan hệ với đối tác, vì hòa bình và phát triển bền vững, phát huy vai trò đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển trong khu vực. Các nước tham gia EAS khẳng định ủng hộ các ưu tiên và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và ASEAN hiện thực hóa những mục tiêu này, cũng như các sáng kiến và hoạt động do Việt Nam đề xuất nhân kỷ niệm 15 năm thành lập EAS (2005-2020) và định hướng cho sự phát triển của EAS trong những thập kỷ tiếp theo...