Điện đàm

Thứ Bảy, 10-04-2021, 02:00

Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam, ngày 9-4, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít đã gọi điện chúc mừng.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá cao những thành tựu đối ngoại quan trọng Việt Nam đạt được, trong đó có việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại được Ðảng và Nhà nước Việt Nam giao phó. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Bộ trưởng Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên gọi điện chúc mừng, thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, trong đó có việc đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ nhau phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Chương trình Hành động về hợp tác tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn thường niên giữa lãnh đạo và các đơn vị hai Bộ, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và hợp tác Tiểu vùng Mê Công.

★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prạ Xộ-khon đã gọi điện chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prạ Xộ-khon bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu đối ngoại mới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia đã gọi điện chúc mừng; nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Cam-pu-chia; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prạ Xộ-khon để góp phần không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao và kết quả của kỳ họp 18 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Cam-pu-chia (12-2020); phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn giữa hai Bộ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới hai nước. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, theo đó Việt Nam ủng hộ Cam-pu-chia tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao GMS-7, ASEM-13 và vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

★ Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a Rét-nô Ma-xu-đi cũng có cuộc điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Rét-nô Ma-xu-đi đánh giá cao Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định In-đô-nê-xi-a rất coi trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ Ðối tác chiến lược với Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a và đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19; đề nghị tiếp tục thúc đẩy tham vấn, trao đổi cấp cao và các cấp với các hình thức linh hoạt, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như đẩy mạnh thực hiện Chương trình Hành động 2019-2023 để triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh giao thương, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, tăng cường hợp tác và phối hợp, hỗ trợ nhau tiếp cận nguồn vắc-xin an toàn, hiệu quả; cũng như đẩy mạnh hợp tác, phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác đa phương, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.