Tiếp Đại sứ

Thứ Năm, 14-01-2021, 02:59

Chiều 13-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Xin-ga-po tại Việt Nam Ca-thơ-rin Oong đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.