Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ Nhật, 09-02-2020, 03:08
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Ngày 8-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế về một số vấn đề quan trọng, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm và xây dựng kế hoạch 2021 - 2025. Mục tiêu đến năm 2025, đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Lãnh đạo các bộ, ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến cho tỉnh về triển khai thể chế, giải pháp thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và nghị quyết của Chính phủ.

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, đặc biệt năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, có nhiều nổi trội về nâng cao đời sống người dân, hoàn thành toàn diện nhiều mục tiêu, kế hoạch, có nhiều cải cách, đổi mới phù hợp xu hướng phát triển. Huế không những phát triển kinh tế ổn định mà còn giữ gìn tốt các giá trị văn hóa, nhất là các di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được trùng tu, tôn tạo và quan tâm đặc biệt. Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực để khắc phục nhanh chóng hậu quả ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn thành toàn diện vượt mức các nhiệm vụ năm 2020, nhất là tái cơ cấu, không vì dịch bệnh mà thoái chí, bàn lui mà cần quyết tâm hơn để tăng thu, kể cả ngân sách, du lịch.

Về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Thủ tướng cho rằng, với việc đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn, lớn hơn, đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và đưa tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Thủ tướng mong muốn tỉnh phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng như khu vực trí tuệ, các di sản vật thể và phi vật thể; mạnh dạn nghiên cứu, kiến nghị những cơ chế và mô hình mới, cách làm cần nhanh hơn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững hơn. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để Chính phủ cùng tỉnh Thừa Thiên Huế thúc đẩy thực hiện. Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Huế; xây dựng bộ tiêu chí thực hiện thành phố trực thuộc T.Ư trên cơ sở đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế...

PV