Thành lập huyện mới Hòa Bình (Bạc Liêu)

Thứ Sáu, 30-09-2005, 02:15

Ngày 29-9, tỉnh Bạc Liêu tổ chức ra mắt lãnh đạo hai huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình, theo Nghị định 96/2005/NÐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hòa Bình.

Theo Nghị định của Chính phủ, huyện Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 41.133 ha và 102.063 nhân khẩu, có tám đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A và trị trấn Hòa Bình. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi còn lại 24.942 ha diện tích tự nhiên và 91.915 nhân khẩu, có tám đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Châu Hưng, Châu Hưng A, Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và Long Thạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đã thông báo danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND lâm thời hai huyện nêu trên; đồng thời công bố hai huyện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2005.