Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Thứ Năm, 28-05-2020, 01:42
Sáng 27-5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và kiểm điểm, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị có sự tham gia của 968 điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về một số vấn đề: Công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII của Đảng; Nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư định hướng một số nội dung cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV; kết quả và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; công tác phòng, chống thiên tai để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại xảy ra.

PV