Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ ở các cơ quan T.Ư

Thứ Sáu, 10-07-2020, 03:02

Chiều 9-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 21. Ðồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối chủ trì.

Tại hội nghị, Ðảng ủy Khối tổ chức sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm và cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ðảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Ðảng; trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, định hướng công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng...; chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ.

Sau đại hội, cấp ủy cần khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết; quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðảng ủy Khối tiếp tục hoàn thiện Ðề án nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

PV