Tập huấn trực tuyến công tác bầu cử

Thứ Bảy, 23-01-2021, 01:31

Sáng 22-1, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Hội đồng bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; cùng hơn 8.500 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư  MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Trình bày chuyên đề về Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai kiểm tra, giám sát. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gửi về Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trước ngày 10-6-2021...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của đại biểu tại các điểm cầu, nhất là các ý kiến trao đổi, thảo luận đề cập những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và sự chủ động vào cuộc của Mặt trận từ Trung ương tới địa phương khi triển khai các văn bản liên quan công tác bầu cử. Từ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam được ban hành đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng, quy định chi tiết các nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận các cấp cần tổ chức triển khai  bảo đảm thực chất, khách quan và có chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số một của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Trong khoảng thời gian cao điểm này, nhiệm vụ của Mặt trận các cấp vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vừa phải thực hiện kiểm tra giám sát. Đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chương trình công tác đã đề ra trong năm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021...

CTV