Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cu-ba

Thứ Năm, 16-07-2020, 04:07

Ngày 15-7, tại Trụ sở Ban Ðối ngoại T.Ư hai Ðảng: Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Cu-ba, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư và đồng chí Ăng-hên A-xoa-ga, Quyền Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba đã tiến hành hội đàm trực tuyến.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC) và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Cu-ba. Ðồng chí bày tỏ chia sẻ những khó khăn mà Cu-ba đang phải đương đầu, chia sẻ những khó khăn do bao vây, cấm vận và dịch Covid-19 gây ra đối với nhân dân Cu-ba anh em; đánh giá cao thành công của Cu-ba trong cuộc chiến chống dịch, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đúng đắn của Ðảng, Chính phủ, sự đồng thuận của nhân dân, công tác phòng, chống dịch của Cu-ba đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba quang vinh, nhân dân Cu-ba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội do các Ðại hội VI, VII Ðảng Cộng sản Cu-ba đề ra. Ðồng chí Hoàng Bình Quân cũng chân thành cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, vẫn dành cho Việt Nam sự chia sẻ và giúp đỡ quý báu trong cuộc chiến chống Covid-19.

Ðồng chí Ăng-hên A-xoa-ga nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, coi đây là hình mẫu cho các nước trên thế giới học tập; khẳng định thành công của Việt Nam thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đấu tranh phòng, chống dịch bệnh. Ðồng chí Ăng-hên A-xoa-ga trân trọng chuyển lời cảm ơn của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba tới các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ kịp thời dành cho Cu-ba trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Ðảng, hai nước trong bối cảnh đại dịch, một lần nữa góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba.

Hai bên đã đi sâu trao đổi thông tin về tình hình hai Ðảng, hai nước, về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2-12-1960 - 2-12-2020).

PV