Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Tư, 07-04-2021, 02:59
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, ngày 6-4, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục làm công tác nhân sự.

Theo đó, buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ, QH đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Mở đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban TVQH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Ðoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh.

Các đại biểu QH nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Ðoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, QH đã miễn nhiệm các Ủy viên Ủy ban TVQH, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy. QH cũng tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Ðức Phớc.

QH thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều cùng ngày, QH đã nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Ðoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước; nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. Tiếp theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đã báo cáo QH kết quả thảo luận tại Ðoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự để bầu một số Ủy viên Ủy ban TVQH.

QH đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước và một số Ủy viên Ủy ban TVQH bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, các đại biểu đã nghe Phó Tổng Thư ký QH Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và một số Ủy viên Ủy ban TVQH.

Qua thảo luận tại hội trường, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 447 đại biểu tán thành (chiếm 93,13% tổng số đại biểu QH). Ðồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các đồng chí Ủy viên Ủy ban TVQH: Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng Nguyễn Ðắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Ðắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Lê Quang Huy và Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban TVQH Nguyễn Thị Thanh, với 441 đại biểu tán thành (chiếm 91,88% tổng số đại biểu QH).

Trong phiên làm việc chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn cũng đã thay mặt Ủy ban TVQH trình QH danh sách đề cử để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cuối phiên làm việc, các đại biểu thảo luận ở Ðoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

PV