Quảng Ngãi bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Sáu, 11-12-2020, 10:44
Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa, chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đức Phổ vừa được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 11-12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 22, nhiệm kỳ 2016-2021, bước vào ngày làm việc thứ 3 thông qua các Nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên,  Bí thư Thị ủy Đức Phổ.

Với 44/45 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ hơn 97%), ông Trần Phước Hiền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Phước Hiền, sinh năm 1975, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Điện kỹ thuật, vào Đảng năm 2003.

Ông Trần Phước Hiền đã từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thị ủy Đức Phổ.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Đồng thời, tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Phước Hiền sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

HIỂN CỪ - Ảnh: N.ĐỨC