Phong hàm và thăng hàm Đại sứ cho 14 cán bộ ngoại giao

Thứ Năm, 20-02-2020, 01:26

Sáng 19-2, tại Phủ Chủ tịch, thừa ủy quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Quyết định phong hàm và thăng hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 14 cán bộ, công chức ngoại giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cán bộ ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng. Phó Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ ngoại giao luôn phát huy được những phẩm chất đáng quý của những nhà ngoại giao Việt Nam hiện đại - đội ngũ đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, rèn luyện từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, những cán bộ, công chức tiêu biểu của ngành đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.