Phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Thứ Sáu, 22-11-2019, 05:30

Chiều 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (QH) khóa XIV tổ chức lễ ký quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ: Việc Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết của QH phê duyệt Ðề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 và thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Ðồng thời khẳng định, Hội đồng Dân tộc của QH và Bộ Công an có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước. Ðồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị hai cơ quan cần bàn cụ thể hơn các nội dung cần thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc vùng DTTS và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù áp dụng cho vùng này cũng như lực lượng công an và cán bộ làm công tác dân tộc. Ðồng thời, có chương trình phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Ðề án tổng thể mà QH vừa phê duyệt để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bảo đảm an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia…

Theo báo cáo, trong những năm qua, hai cơ quan đã bám sát, duy trì, thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp trong xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan vùng đồng bào DTTS đều được gửi xin ý kiến Hội đồng Dân tộc của QH và cùng phối hợp đánh giá tác động chính sách đến vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Thực hiện Quy chế số 02 ngày 11-2-2015, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của QH phối hợp khá thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là trong công tác trao đổi thông tin; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu, kiến nghị với QH, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ các vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng CAND chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc... Ðồng chí nhấn mạnh, việc ký Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 11-2-2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của QH phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an trao kỷ niệm chương tặng một số cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.