Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Tháp

Thứ Bảy, 17-04-2021, 15:11
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 17-4, Ðoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, địa phương có ba ban bầu cử ở ba đơn vị bầu cử đại biểu QH khóa XV và 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; cấp huyện có 109 ban bầu cử và cấp xã có 956 ban bầu cử. Toàn tỉnh có 1.065 khu vực bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu thấp nhất 303 cử tri và cao nhất hơn 3.810 cử tri.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 10 ứng cử viên chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp (chưa tính bốn người do T.Ư giới thiệu); thống nhất lập danh sách 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Đồng Tháp. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật bầu cử, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa nhận thức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại QH và HĐND các cấp.

Tin, ảnh: HỮU NGHĨA