Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V

Thứ Tư, 28-10-2020, 14:45
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.

Sáng 28-10, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025), với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với sự tham dự của có 323 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 nêu rõ: Dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai trong năm năm qua đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Lào Cai đã hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nổi bật là các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai khi Người lên thăm tỉnh vào năm 1958…

Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào thực chất, có tác dụng giáo dục, nêu gương; nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được nhân rộng.

6-1603872012762.jpg
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua yêu nước” ở địa phương. 

Giai đoạn qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai bình quân đạt hơn 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh trung du, miền núi phía bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,2%/năm, du lịch phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch quốc gia Sa Pa, đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương, Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành, huyện Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 34,3% (năm 2016) xuống còn 8,46%, bình quân giảm 5,17%/năm, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Lào Cai đã tập hợp, huy động sự tham gia ủng hộ, đóng góp của nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân hàng trăm tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo.  

Phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ. Trong năm năm qua, có 63 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện, trong đó, có nhiều công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế, xã hội cao; có 9.017 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào sản xuất và công tác, có giá trị làm lợi và tiết kiệm trên 30 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giá thành sản phẩm như: Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai, chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico; Kỹ sư Lại Trọng Ngọc, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam…

Với những thành tích đã đạt được, năm năm qua, tỉnh Lào Cai có một cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, 116 Huân chương Lao động các hạng, 48 Cờ thi đua của Chính phủ, 290 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Lào Cai tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2020-2025.

Biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Là tỉnh vùng cao biên giới, Lào Cai có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bên cạnh những khó khăn, thách thức rất lớn, Lào Cai cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, đó là khoáng sản, cửa khẩu, du lịch và bản sắc văn hóa đa dân tộc.

5-1603872013245.JPG

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động các hạng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng và bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lào Cai cần gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Lào Cai cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là cần triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà Quốc hội thông qua.

Tỉnh cần tập trung huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Vân Nam và vùng tây nam Trung Quốc; phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các chính sách giảm nghèo để góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo còn khá cao hiện nay. Cùng với đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phấn đấu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh và các đơn vị trong tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp trình độ, phong tục, tập quán của đồng bào. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc; qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng, nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

4_1-1603872242556.jpg
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Lào Cai tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất quà (trị giá 200 triệu đồng) tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Lào Cai.

QUỐC HỒNG