Phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng

Thứ Năm, 09-07-2020, 02:03

Ngày 8-7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nhằm rà soát kết quả triển khai công tác trong sáu tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao các bộ, ban, ngành liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 và những biến động lớn trong tình hình thế giới và khu vực; chủ động thích ứng tình hình mới, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai và đạt những kết quả quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng. Trong đó, "đối ngoại trực tuyến" và "ngoại giao Covid" phát huy hiệu quả, qua đó tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác, gia tăng tin cậy với các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển. Các bộ, ngành liên quan đã thích ứng và đảm nhiệm thành công trọng trách Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng được các nước đánh giá cao. Công tác thông tin đối ngoại đã truyền tải hiệu quả hình ảnh về Việt Nam thành công trong chống dịch Covid-19 và có nhiều triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế. Công tác bảo hộ công dân được tăng cường trong bối cảnh mới.

Ðánh giá môi trường quốc tế trong sáu tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng cần tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo về hình thức, đóng góp hiệu quả vào việc giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phối hợp tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu; thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương; tiếp tục triển khai hiệu quả "đối ngoại trực tuyến" và "ngoại giao Covid"; tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế trong nước và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; quảng bá thành tựu của Việt Nam về chống dịch và phục hồi kinh tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền, chống phá liên quan các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; tăng cường công tác bảo hộ công dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.