Ninh Giang xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 08-07-2020, 09:00
Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tới các hộ dân rà soát các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

Vừa qua, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thuộc hai xã Hồng Phong và Văn Giang, buộc thôi việc đối với Chủ tịch UBND xã Văn Giang và không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã đối với Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Thông qua ý kiến kiến nghị của cử tri và nội dung khiếu nại tố cáo của công dân thuộc hai xã Hồng Phong, Văn Giang về những sai phạm của một số cán bộ xã, nhất là việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội không đúng đối tượng dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo.

Các cơ quan chức năng huyện Ninh Giang đã vào cuộc, xác minh làm rõ và xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm khá kịp thời của Huyện ủy Ninh Giang nhằm làm trong sạch đội ngũ, kiên quyết không đưa cán bộ, đảng viên có sai phạm, vụ lợi tham gia cấp uỷ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ huyện uỷ Ninh Giang đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cho thôi giữ chức phó bí thư đảng ủy, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND sau đó buộc thôi việc đối với đồng chí Vũ Xuân Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giang nhiệm kỳ 2016-2021 vì những vi phạm nghiêm trọng như: Không trung thực trong khai hồ sơ lý lịch về trình độ học vấn; là Chủ tịch Hội đồng chính sách xã Văn Giang nhưng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xét duyệt chế độ, chính sách cho những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Quyền đã thiếu kiểm tra đôn đốc, dẫn đến việc thẩm định hồ sơ, xét duyệt và ký cho hưởng chế độ đối chính sách đối với ba đối tượng đào ngũ.

Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ Ninh Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Quốc Thị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong (nhiệm kỳ 2016-2021), không cho tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2015, do có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý kinh tế, và trong xét duyệt, đề nghị các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng giai đoạn 2014-2018.

Đảng ủy xã Hồng Phong đã xử lý kỷ luật năm cán bộ, công chức xã vì những vi phạm trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và quản lý đất đai, trong đó cảnh cáo ba đảng viên và khiển trách hai đảng viên.

Ninh Giang xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên -0
Rà soát lập danh sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở huyện Ninh Giang. 

Theo đó, Đảng ủy xã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, công chức văn hóa - xã hội, phụ trách lao động,  thương binh và xã hội do để ra nhiều sai sót trong việc tham mưu, xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội; vi phạm Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, nguyên công chức địa chính - xây dựng xã do không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến việc tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực quản lý đất đai không kịp thời, thiếu hiệu quả; còn để nhiều hộ dân tự ý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, vi phạm thầu khoán đã ký kết; buông lỏng quản lý tài nguyên đất bãi.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Cỏn, đảng ủy viên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Phong do thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao trong tiếp nhận, quản lý và xử dụng 6.120 kg thóc giống Nhà nước hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão năm 2017; thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng các quy định về chính sách an sinh xã hội.

Đảng ủy xã Hồng Phong cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Không, đảng ủy viên, công chức văn hóa - xã hội do thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy định về chính sách an sinh xã hội. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sứ, đảng viên Chi bộ Dân quân thường trực do đã tự ý san lấp, lấn chiếm ao trái phép, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Trao đổi về vấn đề trên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang Phạm Văn Khảnh cho biết: Sự việc xảy ra dẫn đến phải xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên là điều đau xót và đáng tiếc. Nhưng là bài học đáng giá để cảnh tỉnh, khắc phục tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn ra ở một số tổ chức đảng, góp phần, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Ninh Giang vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Trong đó, sẽ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, nếu phát hiện cán bộ sai phạm sẽ xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định, tuyệt đối không bao che, không dung túng.

QUỐC VINH