Nguyện tin yêu, một lòng theo Ðảng

Thứ Hai, 27-01-2020, 18:00

90 năm qua, Ðảng đã lãnh đạo đất nước và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, viết nên những trang sử chói lọi, khẳng định vai trò, vị trí tiên phong của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng, khẳng định lòng tin của nhân dân ta đối với Ðảng.

Lịch sử của Ðảng ta, dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng Ðảng luôn vững chí, bền tâm, gắn bó máu thịt với nhân dân. Ðảng dựa vào dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân; dân tin yêu, sắt son tuyệt đối, một lòng, một dạ đi theo Ðảng. Những thời điểm Ðảng ta mắc sai lầm, khuyết điểm, nhân dân vẫn luôn bên Ðảng, giữ vững niềm tin vào sự tự soi, tự sửa của Ðảng. Niềm tin của nhân dân với Ðảng là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Ðất nước ta đang bước vào một giai đoạn cách mạng mới với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá cách mạng, chống phá Ðảng. Bên cạnh thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tham nhũng, lãng phí đang là một vấn nạn xã hội, gây bức xúc và làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước. Ðáng mừng là Ðảng ta đã nhận rõ được thực trạng này và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ Trung ương đến các chi bộ đều quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có vi phạm, suy thoái, trong đó có cả những cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật, vi phạm Ðiều lệ Ðảng đã phải nhận kỷ luật nghiêm minh, bị loại ra khỏi bộ máy để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Ðảng và bộ máy nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng đã có những kết quả quan trọng, không có “vùng cấm”. Ðiều đó làm cho nhân dân thêm tin tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ðảng và Nhà nước. Dân tin Ðảng, luôn bên cạnh Ðảng, hết lòng ủng hộ Ðảng. Ðó là động lực to lớn góp phần quan trọng và quyết định để Ðảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thêm vững vàng chèo lái đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến thắng lợi.

Hồ Duy Thiện

(Thị trấn Ðồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)

Xứng đáng với truyền thống cha anh

Cách đây tròn 80 năm, Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập. Khi đó bố tôi là ông Lò Văn Mười (Ðội Mười), người dân tộc Thái, làm lính cai ngục cho Pháp. Nhờ các chiến sĩ cộng sản Chi bộ nhà tù Sơn La giác ngộ, ông đã tham gia hoạt động cách mạng. Sau này, ông tham gia khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, hoạt động trong Ủy ban kháng chiến hành chính liên tỉnh Sơn La giai đoạn 1949-1952.

Gia đình tôi có chín anh chị em. Trải qua những giai đoạn khó khăn thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, rồi xây dựng đất nước, nhờ được gia đình nuôi dưỡng, sống dưới chế độ XHCN, chín anh chị em chúng tôi đều trưởng thành, tốt nghiệp đại học và đều trở thành đảng viên. Mỗi người một nghề, công việc khác nhau, nhưng đều làm việc tâm huyết, cống hiến, giữ trọn lòng son với Ðảng.

Ngẫm về gia đình, nghĩ rộng ra đối với đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, nếu không có Ðảng, Bác Hồ thì không thể có cuộc sống hôm nay. Vừa qua, tỉnh Sơn La tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Ðoàn công tác của Trung ương lên thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7-5-1959 - 7-5-2019). Ðọc lại bài nói chuyện và những lời căn dặn của Người, chúng tôi càng thấm thía giá trị của độc lập tự do, giá trị cuộc sống mà Ðảng, Bác Hồ mang lại. Cũng như bố tôi từng dặn lại, tôi luôn căn dặn các con cháu luôn tự hào về truyền thống của gia đình, nỗ lực học tập, rèn luyện để có những cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu của lớp cha anh đi trước.

Lò Mai Kiên

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La

Chú trọng công tác đảng trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của nước ta từng bước được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn. Phương thức quản lý của Nhà nước đối với các thành phần kinh tế tư nhân ngày càng được đổi mới, phù hợp với cơ chế thị trường, đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảng tại các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp không còn vốn nhà nước chi phối, hoặc đã thoái hết vốn nhà nước.

Thực tế cho thấy, có không ít doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đã không còn phát huy hiệu quả, bởi hội đồng quản trị mới có tiếng nói quyết định, từ công tác nhân sự đến định hướng phát triển. Do đó, tôi đề nghị khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, cần chú trọng đến công tác đảng với những hướng dẫn, quy định cụ thể để làm sao đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt là đảng viên được gắn bó, tham gia đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp. Ðiều này vừa tăng cường được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, vừa giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn.

Vũ Thanh Sơn

Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội