Năm học 2005-2006: Thí điểm chương trình sách giáo khoa lớp 5

Thứ Hai, 15-08-2005, 09:05

Thí điểm chương trình sách giáo khoa lớp 5 là một trong bảy nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra cho năm học mới 2005-2006.

Tại cuộc tổng kết năm học 2004-2005 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2005-2006 được tổ chức sáng 15-8 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra bảy nhiệm vụ cụ thể trong năm học mới là: Tiếp tục đổi mới chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, thí điểm chương trình SGK lớp 5... chương trình SGK THPT phân ban, THPT kỹ thuật, củng cố mạng lưới trường học, xóa xong bốn xã trắng về giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu đến 2010 có 80% giáo viên mầm non và 100 giáo viên tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn và trên chuẩn; tiếp tục kiên cố hóa chuẩn hóa cơ sở vật chất nhà trường, trích 6-10% kinh phí chi thường xuyên để mua sắm thiết bị đồ dùng, sách thư viện trường học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đổi mới công tác thi kiểm tra, hoàn thiện hệ thống khảo thí và kiểm định chất lượng; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Trong năm học qua, mạng lưới trường lớp và quy mô học sinh có sự phát triển, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi cao hơn năm học trước. Tính đến 7-2005, cả nước có 26/64 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Đầu tư cho giáo dục chiếm 18% ngân sách nhà nước.

Hiện nay, ngành giáo dục đang tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng 15.460 phòng học, thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.