Kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn

Thứ Năm, 24-09-2020, 15:17
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt  Nam trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn.

Sáng 24-9, tại Trung tâm huyện Bắc Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940 – 27-9-2020). Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ kỷ niệm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình chính sách, người có công, Anh hùng Lực lượng vũ trang... cùng đông đảo bà con các dân tộc huyện Bắc Sơn.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn ôn lại lịch sử vẻ vang, khí thế hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, ngày 27-9-1940, nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Đảng ta và dân tộc ta; là sự mở đầu của đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành và xây dựng được một trong những lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng là Đội du kích Bắc Sơn, làm cơ sở để thúc đẩy sự ra đời, trưởng thành của các đội Cứu quốc quân 1, 2, 3, những đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khởi nghĩa Bắc Sơn, sự ra đời của Đội du kích Bắc Sơn và việc thành lập căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai đã thực sự trở thành nòng cốt cho việc củng cố, phát triển và thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước. Các địa phương đều ủng hộ phong trào Bắc Sơn, học tập Bắc Sơn để xây dựng lực lượng vũ trang, đợi thời cơ khởi nghĩa. Tiếp theo Khởi nghĩa Bắc Sơn là Khởi nghĩa Nam Kỳ, binh biến Đô Lương, đã thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần cứu nước của cả dân tộc.

Mặc dù bị khủng bố và đàn áp khốc liệt do thời cơ cách mạng cả nước chưa chín muồi nhưng Khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang, giúp cho Đảng ta có thêm những kinh nghiệm thực tiễn quý báu và cơ sở lý luận cho đường lối đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc; là tiền đề và điều kiện quan trọng để Đảng ta lãnh đạo tổng khởi nghĩa năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu bật ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã trở thành bài học sâu sắc nhất cho quá trình chuẩn bị lực lượng mọi mặt tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nhân dịp này, đồng chí biểu dương, đánh giá cao những thành quả to lớn, tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm dành nguồn lực trung tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây đắp.

Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh và bền vững..., góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng phồn vinh, giàu đẹp và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tại Trung tâm huyện Bắc Sơn còn diễn ra hoạt động triển lãm chuyên đề: "Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn". Triển lãm trưng bày 173 tại liệu, hiện vật, liên quan cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay...

Kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn -0
 Đồng chí Lương Cường, Bí thư T.Ư đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham quan triển lãm chuyên đề kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn.
Tin, ảnh: HÙNG TRÁNG