Kiện toàn Ban Chỉ đạo về giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 03-06-2020, 03:20

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Trưởng BCĐ, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng BCĐ.

Theo đó, BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Cụ thể, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hằng năm, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo; chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo,...

PV