Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên

Thứ Năm, 28-01-2021, 16:47
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trả lời phỏng vấn báo chí.

Ngày 28-1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân điện tử về những điều tâm đắc với văn kiện trình Đại hội và những giải pháp khơi dậy khát vọng, ý chí xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên.

Phóng viên: Trên cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đồng chí tâm đắc với những nội dung nào trong văn kiện trình Đại hội XIII?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Dưới góc nhìn thanh niên, tôi thấy có ba điểm mà chúng tôi hết sức tâm đắc. Thứ nhất là văn kiện đã khái quát được mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 của đất nước. Đây là một tầm nhìn rất xa để từ mục tiêu, khát vọng ấy, chúng ta sẽ đề ra được lộ trình, giải pháp cụ thể để xây dựng một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Và chúng tôi cũng nhìn thấy trong khát vọng, mục tiêu ấy có trách nhiệm rất lớn của thế hệ trẻ hôm nay cũng như thế hệ trẻ sau 10, 15 năm nữa.

Điều thứ hai mà chúng tôi tâm đắc là văn kiện trình Đại hội XIII đã dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em  - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ta đang đặt ra mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thì các trẻ em hôm nay chính là những thanh niên của năm 2030, những trung niên của năm 2045, hay nói cách khác chính các bạn sẽ là những người cụ thể hóa và hiện thực hóa mục tiêu năm 2030 và khát vọng năm 2045.

Chính vì vậy, chăm lo cho trẻ em từ ngày hôm nay cũng chính là chăm lo cho nguồn lực tương lai của đất nước, để các bạn thực sự vững vàng về kiến thức, về kỹ năng, đặc biệt là có khát vọng và ý chí vươn lên để tham góp có trách nhiệm và hiệu quả vào quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các đại hội tiếp sau.

Điểm thứ ba chúng tôi cũng hết sức là tâm đắc đó là Trung ương tiếp tục đặt ra ba điểm đột phá, trong đó coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đây sẽ là động lực hết sức quan trọng để phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam để đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước.

Con người vừa là chủ thể, vừa là trung tâm nhưng cũng là đối tượng thụ hưởng tất cả các quá trình phát triển. Khi chúng ta đặt văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thì chúng ta sẽ có điều kiện phát huy và khơi gợi một cách đầy đủ nhất những giá trị to lớn của dân tộc Việt Nam mà cha ông chúng ta trước đây đã giành được trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong thời gian tới Trung ương Đoàn có những kế hoạch, chương trình hành động gì để khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng, ý chí xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi cho rằng để đất nước phát triển một cách cường thịnh thì không thể thiếu được những thế hệ doanh nhân có tâm, có tầm, có khát vọng vươn lên ở tầm khu vực và thế giới. Chính vì vậy, Trung ương Đoàn ngay từ rất sớm đã xây dựng chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó có năm nhóm giải pháp để thúc đẩy các phong trào khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân tương lai vươn tầm khu vực và thế giới.

Nhóm giải pháp thứ nhất là chúng tôi tập trung vào các giải pháp cổ vũ, tuyên truyền động viên để khơi gợi khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam, đặc biệt là khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp thông qua những gương doanh nhân trẻ tiêu biểu thành đạt, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua những câu chuyện có thể truyền cảm hứng để các bạn có thể vượt qua khỏi nỗi sợ hãi khi khởi nghiệp.

Nhóm giải pháp thứ hai là chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để trang bị cho thanh niên có mong muốn khởi nghiệp những kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp.

Nhóm giải pháp thứ ba là hình thành các thiết chế, mạng lưới như các trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương để tư vấn kịp thời, thường xuyên cho các bạn thanh niên khởi nghiệp về chính sách thuế, về tài chính, về xúc tiến thị trường, về hội nhập quốc tế… khi các bạn có những vấn đề cần tham vấn.

Nhóm giải pháp thứ tư là hỗ trợ cụ thể về vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về mặt bằng thông qua không gian làm việc dùng chung, hỗ trợ thông qua các cơ chế kết nối với các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn… để các bạn có được cơ hội tiếp cận đầy đủ trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và tìm kiếm cho mình những cơ hội, điều kiện để ươm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình thành hiện thực

Bên cạnh đó là tham vấn chính sách thông qua diễn đàn thanh niên khởi nghiệp được tổ chức hai năm một lần ở cấp quốc gia và tổ chức hàng năm ở cấp địa phương để Thủ tướng Chính phủ, các Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng thanh niên khởi nghiệp. Thông qua đó hoàn thiện, ban hành các chính sách mới để phù hợp với bối cảnh của khởi nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Nhóm giải pháp thứ năm là kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động khởi nghiệp theo từng chặng thông qua các giải thưởng như Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Doanh nhân ASEAN xuất sắc… Chính cách động viên, tuyên dương một cách kịp thời không chỉ tạo động lực cho chính các bạn thanh niên đang khởi nghiệp mà sẽ có tác dụng lan tỏa đến các đối tượng thanh niên khác để các bạn thấy rằng trở thành những doanh nhân trẻ có tài năng, có khát vọng vươn lên cũng là một cách đóng góp rất tốt cho sự hùng cường của đất nước trong tương lai.

Phóng viên: Theo đồng chí, để đạt mục tiêu của đất nước đến năm 2030 và năm 2045, thanh niên Việt Nam sẽ có những phẩm chất, kỹ năng nào?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Tôi cho rằng, phẩm chất và yếu tố đầu tiên của thanh niên Việt Nam phải là yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, các bạn phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nếu dừng lại thì chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Thứ ba, thanh niên phải có bản lĩnh vững vàng trong những bối cảnh khó khăn của quá trình hội nhập, khi có sự hòa trộn, va đập với các nền văn hóa khác nhau để giữ vững được những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhưng đồng thời cũng hấp thu được những tinh hoa của nhân loại, để xây dựng con người Việt Nam hoàn thiện hơn, trở thành một công dân toàn cầu nhưng vẫn mang bản sắc rất riêng của dân tộc Việt Nam. 

Thứ tư, chúng tôi cho rằng cần phải sống một cách có trách nhiệm, nhân hậu và yêu thương cộng đồng, xã hội, đồng loại của mình. Khi thanh niên không có trách nhiệm với bản thân mình, với người dân của mình, đồng bào Tổ quốc mình thì chắc chắn là không thể có trách nhiệm với thế giới để giữ vững được vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi cho rằng đã là một công dân toàn cầu thì các bạn bắt buộc phải có được đầy đủ những kiến thức, kỹ năng, không chỉ bắt nhịp với Cách mạng công nghiệp 4.0 mà có thể là 5.0, 6.0… trong tương lai. Chính khát vọng vươn lên là yếu tố cần thiết để các bạn nhìn thấy những thách thức, điều kiện mình cần phải hoàn thiện để bắt nhịp với chuyển động không ngừng của thế giới.

Phóng viên: Theo đồng chí, thanh niên Việt Nam có những hạn chế gì cần hoàn thiện để hướng tới khát vọng lớn?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Tôi cho rằng, có ba vấn đề mà thanh niên cần phải lưu tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, phải ý thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước. Khi chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm của bản thân mình thì sẽ không có một lộ trình, động lực, giải pháp để vươn lên.

Thứ hai, phải hoàn thiện kỹ năng, kiến thức, phương pháp cần có trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đấy là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành xã hội, khả năng sử dụng ngoại ngữ, khả năng bắt nhịp với những tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đấy là những điều thanh niên Việt Nam vẫn còn đang thiếu và thiếu rất nhiều so với các bạn trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thứ ba, có tinh thần sẻ chia, ý thức với cộng đồng, bởi vì mình không thể sống một cách độc lập trong bối cảnh đất nước đang hội nhập. Và khi có sự sẻ chia thì chúng ta sẽ là những đại sứ truyền thông điệp góp phần củng cố và nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện