Hôm qua 19-9, tại Hà Nội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thứ Sáu, 20-09-2019, 06:43
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: DUY LINH

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến

* Các đồng chí: Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng

Với chủ đề "Ðoàn kết - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển", sáng 19-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã khai mạc trọng thể. Ðại hội vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Dự Ðại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch QH: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Ðình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Ðại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương và các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các vị chức sắc cao cấp đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

999 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp, về dự Ðại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội.

Phát biểu ý kiến khai mạc Ðại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII nhấn mạnh: Ðại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Ðại hội sẽ thông qua Ðiều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương, Ðoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Ðồng chí đề nghị, MTTQ Việt Nam cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Sau diễn văn khai mạc, Ðoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước phát biểu và tặng hoa chúc mừng Ðại hội.

Ðồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Ðại hội. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Ðảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận các cấp đã xây dựng chương trình hành động, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... theo các trọng tâm, chủ đề như: kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm các ngày truyền thống và tuyên truyền đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên; tuyên truyền thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới. Về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xác định 5 Chương trình hành động trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng những thành tích MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được và tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước nêu cao tinh thần yêu nước đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ, nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước góp phần làm nên thành tựu quan trọng của đất nước trong những năm qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, những năm tới, MTTQ Việt Nam và các cấp tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả góp phần tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và chính quyền tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về các nội dung, như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Hôm nay, 20-9, Ðại hội tiếp tục làm việc tại hội trường. Buổi chiều, Ðại hội họp phiên bế mạc.