Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22

Thứ Tư, 21-10-2020, 17:26
Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động... cùng 349 đại biểu đại diện cho hơn 60 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII -0
349 đại biểu, đại diện cho hơn 60 nghìn đảng viên Đảng bộ Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng (GRDP) giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 95,7 triệu đồng. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, năm 2020 kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,3%, kéo giảm GRDP giai đoạn 2015-2020 còn 4%/năm.  

Đến nay, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đang chuyển dịch đúng theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, tỷ trọng dịch vụ chiếm ưu thế với 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%... Dịch vụ du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP, số lượng khách du lịch tăng 10,2%/năm; doanh thu dịch vụ du lịch tăng 7,5%/năm.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Đà Nẵng cũng đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về xây dựng dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng; Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghệ cao và công nghệ thông tin gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, TP thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII -0
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chậm đổi mới nội dung, phương thức làm việc. 

Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, tập trung khắc phục, vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đây là ưu điểm và cũng là bài học sâu sắc đối với Đảng bộ TP, cần được nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm. 

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đà Nẵng phải xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt; cần kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phấn đấu hoàn thiện nền tảng mô hình TP thông minh, chính quyền số. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách vì lợi ích phát triển chung TP.

Đà Nẵng cần lập, triển khai, quản lý tốt quy hoạch TP có tầm nhìn rộng mở, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch, giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số là một giải pháp để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII -0
Đà Nẵng hướng tới xây dựng thành phố yên bình, đáng sống.

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 20 tiếp tục diễn ra đến ngày 22-10.
 

THANH TÙNG - THANH TÂM