Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20

Thứ Hai, 21-09-2020, 14:24
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.

Sáng 21-9, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ, cùng 322 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 50.604 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, do đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách tăng gấp 2,8 lần so đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng. Dịch vụ thương mại, du lịch có bước phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, 6/6 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình phát triển đô thị đạt nhiều kết quả. An sinh xã hội được bảo đảm.

Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt nhiều kết quả.       

Tiếp tục phát huy lợi thế là tỉnh nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cửa ngõ phía nam Hà Nội, vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát:

Tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam thống nhất tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động; phấn đấu hoàn thành tốt 18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, nhiệm kỳ tới với những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

Hà Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ -0

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và các tham luận của các đại biểu, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đề nghị đại hội thảo luận kỹ những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, có biện pháp khắc phục.

Một là, những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, cạnh tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.

 Thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động của đại dịch Covid-19 làm cho thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, các vấn đề về an ninh phi truyền thống, ô nhiễm môi trường, chống phá của các thế lực thù địch, phản động... sẽ tác động nhiều chiều đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước trong quá trình phát triển, Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới.

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Ba là, tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.

Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hóa giàu – nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đồng thời, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Cùng việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, thông qua Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 20 với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đóng góp vào thành công của đại hội.

Trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 đã giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm 55 đồng chí; trong đó, số dư bảy đồng chí (12,7%), tỷ lệ nữ 10 đồng chí (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là bảy đồng chí (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, là 49 đồng chí; trong đó, số lượng bầu tại đại hội là 48 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 22-9.

ĐÀO PHƯƠNG