Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20

Thứ Sáu, 25-09-2020, 13:59
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 25-9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo đại hội. 

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các Anh hùng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 315 đại biểu, đại diện hơn 58.000 đảng viên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết: Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy nhà nước tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Kinh tế, xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm. Từ năm 2017, tỷ lệ điều tiết về Ngân sách Trung ương tăng lên 17%. Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ sáu toàn quốc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân được chú trọng...

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững -0
 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Bộ trưởng lưu ý đại hội cần thảo luận, đánh giá làm rõ và sớm đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, như tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư còn hạn chế.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, sức chiến đấu của mỗi cán bộ đảng viên. Bắc Ninh cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du và miền núi phía bắc, vì vậy, Bắc Ninh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh diễn ra đến ngày 26-9.

THÁI SƠN