Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22

Thứ Hai, 12-10-2020, 14:29
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 12-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư, các tỉnh, thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các thời kỳ và 347 đại biểu đại diện hơn 69 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

a5.jpg -0
 Quang cảnh đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các đại biểu tham dự đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần của người đảng viên, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của đại hội; đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ qua do đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại đại hội đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,53%/năm, xấp xỉ đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đưa quy mô nền kinh tế lên gần 109 nghìn tỷ đồng, (tăng 1,8 lần so đầu nhiệm kỳ).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so GRDP chiếm 31,51%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 72,4 triệu đồng (gấp 1,7 lần so năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; năng suất lao động xã hội năm 2020 đạt 124 triệu đồng/lao động. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 4,4%/năm; từ năm 2017 đã tự chủ ngân sách và có đóng góp về T.Ư.

Đáng nói là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang khu vực dịch vụ, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP giảm từ 14,7% (năm 2015) còn 11% (năm 2020), các ngành phi nông nghiệp tăng từ 85,3% (năm 2015) lên 89% (năm 2020). Cơ cấu lao động chuyển dịch khá tích cực; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 62%. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,9% (năm 2015) xuống còn 5,37% (vào cuối năm 2020).

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

a6.jpg -0
 Đồng chí Trương Thị Mai với các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Quảng Nam cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân.

 Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công  nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư. Phát huy tối đa các lợi thế của địa phương, tạo được bước phát triển mới về công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp cơ khí - ô-tô, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp sạch, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, đi liền với kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với thị trường; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về biển, phát triển kinh tế biển làm giàu từ biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và đẩy mạnh phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho yêu cầu phát triển; có cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút sử dụng nhân tài ở các lĩnh vực quan trọng; bảo đảm cuộc sống của người có công và người dân gặp khó khăn trong cuộc sống; thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng miền núi với đồng bằng.

Đồng thời tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Bảo đảm thực hành dân chủ gắn với ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xử lý tốt những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa 22 với cơ cấu hợp lý; đồng thời, lựa chọn các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh khóa 22 cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: TẤN NGUYÊN