Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19

Chủ Nhật, 25-10-2020, 13:02
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19.

Sáng 25-10, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư; các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 339 đại biểu đại diện hơn 69 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 -0
Toàn cảnh Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu chủ yếu, một chỉ tiêu cơ bản hoàn thành mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18 đã đề ra. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tiềm lực, quy mô kinh tế tăng lên, bình quân giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5 đến 8%/năm), quy mô kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015.

Năm 2020: Tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 9,65%; công nghiệp, xây dựng chiếm 61,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,85%. Giá trị xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD. Giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.565 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 91,5%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế....

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu Đại hội cần thảo luận, làm rõ những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành đã nghiêm túc chỉ rõ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận và lưu ý trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền các cấp có đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường.

Tỉnh Hưng Yên cần quan tâm làm tốt quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm định hướng phát triển; chủ động đẩy mạnh liên kết vùng, có giải pháp huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông thiết yếu, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng bền vững, công nghệ thông tin cho chuỗi đô thị trong tỉnh. Tập trung đầu tư có trọng điểm, cân đối đầu tư cả khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhưng cần có chọn lọc, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và thương mại dịch vụ, cần quan tâm hơn để tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; hình thành các điểm du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh, lịch sử, văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử “Phố Hiến”.

Trong nông nghiệp, cần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là tiến bộ sinh học và công nghệ thông tin vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ các loại nông sản có lợi thế của tỉnh, nhất là thị trường ngoài nước. Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn dân; quan tâm giải quyết dứt điểm mọi khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, cố gắng không để khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra. Bám sát và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 -0
 Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lụt. 

Tại  Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã gửi thư kêu gọi các cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên “ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu khách mời T.Ư và các tỉnh, thành, Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngày 26-10, ngày làm việc thứ ba Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc đại hội.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

PHẠM HÀ