Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 28-09-2020, 14:26
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng.

Dự Đại hội, có 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025 -0
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đây là cơ sở để định hướng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; tiếp tục đổi mới phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân, tự vệ trong cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, 5 năm qua, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta ngày càng tinh vi, thâm hiểm, trực diện hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025 -0
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nổi bật là, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước. Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", khẳng định vai trò của "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; trong đó đã ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước láng giềng, cân bằng quan hệ với các nước lớn và giữ vững quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố; nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng ngày càng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, Quân đội luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong năm năm qua.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm mà Đại hội cần tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả.

Sau khi phân tích rõ tình hình những năm tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận. Đó là, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội, đó là:

Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng. Do vậy, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Trách nhiệm của Quân đội là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan toả trong toàn quân và toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ Quân đội cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân, hết sức chú trọng tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng phải luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân đội cần tiếp tục chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết T.Ư,...

Phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Tiếp tục phối hợp toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với Công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. Các đơn vị tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa. Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, tới đây Quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự "Bộ đội Cụ Hồ".

Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 sẽ để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu xem các ấn phẩm quốc phòng tại đại hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã thảo luận Báo cáo Chính trị của Quân ủy T.Ư trình Đại hội với Chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng buớc hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đại hội làm việc đến ngày 30-9.

BẮC VĂN, ẢNH: ĐĂNG KHOA