Ðiện mừng

Thứ Hai, 28-09-2020, 03:55

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Tuốc-mê-ni-xtan ngày 27-9-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Ngài Gu-rơ-ban-gu-li Bê-đưm-mu-ha-mê-đốp, Tổng thống Tuốc-mê-ni-xtan.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng tới ông Ra-sít Mê-rê-đốp, Bộ trưởng Ngoại giao Tuốc-mê-ni-xtan.