Hội thảo khoa học về Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ Bảy, 07-12-2019, 02:15

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QÐND Việt Nam". Tới dự, có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan bộ, ban, ngành ở T.Ư.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, Ðại tướng Lương Cường nêu rõ: 75 năm qua, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QÐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị luôn bám sát đường lối cách mạng, thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Ðảng các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chỉ đạo toàn quân tiến hành công tác đảng, công tác chính trị (CTÐ,CTCT), bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội, toàn quân thống nhất về ý chí và hành động, cùng toàn Ðảng, toàn dân lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam…

Ý kiến tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao tham gia tại hội thảo tập trung tiếp tục làm rõ, khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QÐND Việt Nam. Trong đó, làm rõ hơn quá trình ra đời, phát triển của Tổng cục Chính trị gắn với hoạt động CTÐ, CTCT qua các giai đoạn cách mạng; khẳng định cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của QÐND Việt Nam... Trên cơ sở đó đề xuất nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTÐ, CTCT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi "phi chính trị hóa" quân đội… Ðồng thời, đề xuất kiến nghị chủ trương, biện pháp xây dựng Ðảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh, Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện...

PV